Home » Współczesne tendencje przekładoznawcze by Alicja Pisarska
Współczesne tendencje przekładoznawcze Alicja Pisarska

Współczesne tendencje przekładoznawcze

Alicja Pisarska

Published 1998
ISBN :
Paperback
252 pages
Enter the sum

 About the Book 

Jeszcze do niedawna wielu tłumaczy - często przedstawiciele starszego pokolenia, szczególnie samoucy - kwestionowało przydatność wiedzy teoretycznej w praktycznej pracy tłumacza. Często padały stwierdzenia, że pomimo przeczytania wszystkich czyMoreJeszcze do niedawna wielu tłumaczy - często przedstawiciele starszego pokolenia, szczególnie samoucy - kwestionowało przydatność wiedzy teoretycznej w praktycznej pracy tłumacza. Często padały stwierdzenia, że pomimo przeczytania wszystkich czy większości publikacji na temat teorii przekładu tłumacz nie dowiedział się niczego, czego by już przedtem nie wiedział.Obecnie nikt już nie ośmieli się publicznie głosić takich poglądów. Sytuacja bowiem zmieniła się radykalnie, a badania nad przekładem, przekształcone z literacko czy językoznawczo zdominowanej teorii przekładu, są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną w sferze nauk humanistycznych, stanowiąc odrębną dyscyplinę, niezależną od badań literackich czy językoznawczych.Fragment Wstępu